The place to be JIP - Fiducia 2 - Furtura 2 - 31 mei 2008