The place to be JIP - Fiduciakamp 2008 in Leusden

Het Fiduciamp 2008 was dit jaar Smurfenkamp!. ONderstaande foto's
zijn afkomstig van Feike Ties & Judy Delfgou.

  Een spelletje in de supermarkt

Dropping met opdracht, neem zoveel mogelijk verkeersborden mee Wie oh Wie heeft dit laten liggen